Vijesti

Izveštaj o strategiji okončanja rada Međunarodnog suda: Obraćanje predsednika Merona Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija

, 7. juni 2012.

Predsednik Međunarodnog suda, sudija Theodor Meron, danas se obratio Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija kako bi predstavio izveštaj o radu i dostignućima Međunarodnog suda u proteklih šest meseci. U svom drugom obraćanju...

Detaljnije

Dvoje preostalih sudija Rezidualnog mehanizma položilo svečanu zakletvu

Hag, 21. maj 2012.

Sudije Ivo Nelson de Caires Batista Rosa (Portugal) i Graciela Susana Gatti Santana (Urugvaj) u prošli petak su putem video-veze položili zakletvu pred sekretarom Johnom Hockingom. Ovih dvoje sudija su poslednji od 25 sudija...

Detaljnije

Sudije imenovane u Međunarodni rezidualni mehanizam položile zakletvu (na engleskom)

Hag, 7. maj 2012.

The President of the International Residual Mechanism for Criminal Tribunals, Judge Theodor Meron, presided here today over the official swearing-in of those Judges of the ICTR who have been elected Judges of the International...

Detaljnije

Dodatne sudije Rezidualnog mehanizma položile zakletvu

The Hague, 27. april 2012.

Četiri sudije Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, koje se nalaze izvan dva ogranka Mehanizma u Hagu i Arushi, Aydin Sefa Akay (Turska), Jose Ricardo de Prada Solaesa (Španija), Ben Emmerson (Velika Britanija...

Detaljnije

Ceremonija polaganja svečane zakletve sudija Rezidualnog mehanizma

The Hague, 24. april 2012.

Predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za međunarodne krivične sudove sudija Theodor Meron danas je predsjedavao polaganjem svečane zakletve sudija MKSJ-a koji su imenovani za sudije Međunarodnog rezidualnog mehanizma...

Sudija Theodor Meron imenovan za predsednika Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove

The Hague, 1. mart 2012.

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija imenovao je sudiju Theodora Merona za predsednika Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove na četvorogodišnji mandat koji počinje 1. marta 2012.

Sudija Meron je od...

Detaljnije

Savet bezbednosti imenovao Hassana Bubacara Jallowa za tužioca Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (na engleskom)

New York, 29. feb. 2012.

The Security Council, recalling its decision of 22 December 2010 to establish an International Residual Mechanism to “continue the functions” of the International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia and Rwanda in...

Detaljnije

John Hocking imenovan za sekretara Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove

Hag, 19. jan. 2012.

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija imenovao je g. Johna Hockinga za sekretara Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove.

Gospodin Hocking obavlja funkciju sekretara Međunarodnog krivičnog suda za bivšu...

Detaljnije

Savet bezbednosti osnovao Rezidualni mehanizam koji će okončati zadatke međunarodnih krivičnih sudova za Ruandu i bivšu Jugoslaviju (na engleskom)

New York, 22. dec. 2010.

The Security Council decided this morning to establish the International Residual Mechanism for Criminal Tribunals to finish the remaining tasks of the Tribunals for Rwanda and the Former Yugoslavia, and maintain their...

Detaljnije